Naše nabídka

Dopisnice

Přítiskové dopisnice v omezeném nákladu do max. 100 ks. Jde o poštovní ceninu s již natištěnou známkou a doplňkovým tiskem v levé části dopisnice. Protože je už předplacená, můžete ji bez problémů poslat – vhodit do poštovní schránky nebo ponechat u přepážky na poště a nemusíte shánět známky k vylepení. Sběratelé a zájemci o dopisnice je posílají i do zahraničí (dolepují se dle poštovního tarifu) čio dokonce doporučeně.

Malé obálky

Vydáváme především k různým výročím a v malém nákladu 25 až 30 ks. Ilustrovány především černobíle, případně s barevnými fotografiemi. Je na ně zapotřebí v případě poslání nalepit známku. Ideální rovněž pro autogramiády.

Malé obálky

Vydáváme především k různým výročím a v malém nákladu 25 až 30 ks. Ilustrovány především černobíle, případně s barevnými fotografiemi. Je na ně zapotřebí v případě poslání nalepit známku. Ideální rovněž pro autogramiády.

Známky

Jedná se o přítisky, realizované Českou poštou, s.p. na naše zadání. V nedávné minulosti jsme jich vydali několik. Náklad zhruba 15 až 30 tiskových listů. Skvělá kombinace s klasickými i Vlastními známkami.

Rekomandační nálepky

Rádi využíváme tento způsob připomínky na osobnosti a události, který realizuje na náš podnět a podklad Česká pošta, s.p. Směřuje do konkrétního místa (na konkrétní poštu). Minimální náklad, který my nezvyšujeme, je 480 Kč. Jedná se o dotisk na rekomandační nálepku, která se běžně používá pro všechny doporučené dopisy.

Rekomandační nálepky

Rádi využíváme tento způsob připomínky na osobnosti a události, který realizuje na náš podnět a podklad Česká pošta, s.p. Směřuje do konkrétního místa (na konkrétní poštu). Minimální náklad, který my nezvyšujeme, je 480 Kč. Jedná se o dotisk na rekomandační nálepku, která se běžně používá pro všechny doporučené dopisy.

Razítka

K významným výročím a zajímavým tématům využíváme modré reklamní štočky výplatního stroje NEOPOST, které sou na vybraných poštách v ČR. Nemusíte na ně lepit známku, obsluha nastaví sumu za poštovné.

Vlastní známky

Ve spolupráci s Českou poštou, s.p. vydáváme tzv. Vlastní známky. Jedná se o poštovní ceniny, které je možné využít nejen jako sběratelský materiál či investici (vzhledem k malému nákladu), ale pro běžnou korespondenci, třeba i v kombinaci se známkami, vydávanými Českou poštou. Jedná se výhradně o tzv. písmenkové známky. Jejich nominální hodnota je stejná, jako u jiných, běžně vydávaných známek. Jsou ale navýšeny o tzv. personifikaci, vzhledem k malému nákladu (většinou jen 1270 ks), autorským právům a dalším nákladům. Jedná se výhradně o samolepicí známky. K daným známkám vydáváme ještě omezené množství pamětních obálek a rovněž Cartes Maximum, které jsou opatřeny denním razítkem data vydání.

Vlastní známky

Ve spolupráci s Českou poštou, s.p. vydáváme tzv. Vlastní známky. Jedná se o poštovní ceniny, které je možné využít nejen jako sběratelský materiál či investici (vzhledem k malému nákladu), ale pro běžnou korespondenci, třeba i v kombinaci se známkami, vydávanými Českou poštou. Jedná se výhradně o tzv. písmenkové známky. Jejich nominální hodnota je stejná, jako u jiných, běžně vydávaných známek. Jsou ale navýšeny o tzv. personifikaci, vzhledem k malému nákladu (většinou jen 1270 ks), autorským právům a dalším nákladům. Jedná se výhradně o samolepicí známky. K daným známkám vydáváme ještě omezené množství pamětních obálek a rovněž Cartes Maximum, které jsou opatřeny denním razítkem data vydání.

O nás

Vydáváme Vlastní známky, přítiskové dopisnice, speciální námětové obálky, zajišťujeme poštovní příležitostná a strojová razítka, přítiskové Rekomandační nálepky.

Připomínáme aktuální výročí, osobnosti, události.

Kontakt

E-mail: [email protected]

Kontaktní telefon: +420 735 408 494

Poštovní korespondence na našeho odborného poradce:

Doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc.

K Dolům 1715/39

143 00 Praha – Modřany

Možno též na:

Svaz českých filatelistů, z.s.

Odborná společnost Fauna-Flora

Opletalova 29

110 00 Praha 1

© 2022 OSFL. Všechna práva vyhrazena.