Připravujeme

březen
24.03.2023
24. a 25. 3. jsme na jarním Sběrateli (Praha) se stánkem a mnoha zajímavostmi. K tomu vydáváme přítiskovou dopisnici s námětem kresby Deinotheria od Arnošta Hanáka.
24.03.2023
Bude na poště Praha 8, Sokolovská ul. k dispozici příležitostné razítko k veletrhu Sběratel. Námětem bude hlava Deinotheria (autor Arnošt Hanák). K dispozici tímto datumem bude na příslušné poště 10 dní.
24.03.2023
V 11 hod. proběhne na Sběrateli křest nového sešitku Vlastních známek Fauna Třetiho. Přítomen bude auto maleb Arnošt Hanák, se kterým proběhne autogramiáda a bude možné si zakoupit některé jeho jiné malby.
duben
01.04.2023
Jsme na 15. výročí založení jediné papouščí ZOO v Evropě, v Bošovicích na jižní Moravě. Slavíme nejen Mezinárodní den ptactva, ale spolupořádáme víkendovou výstavu kreseb a maleb řady autorů na téma "Od dinosaurů k ptákům".
01.04.2023
V rámci oslav 15 let ZOO bude v areálu k dispozici také příležitostné razítko a příležitostná poštovní přepážka. Námětem je hlava papouška ara, autorem Vladimír Rimbala.
20.04.2023
V 17. hod. Muzeum Cheb, Valdštejnská obrazárna – Křest znakového sešitku Fauna třetihor a vernisáž obrazů Arnošta Hanáka - umělecké rekonstrukce nálezu v lokalitě Dolnice u Chebu. Beseda s Doc. RNDr V. Zieglerem

© 2022 OSFL. Všechna práva vyhrazena.